امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

 • فارسی (0)

  بخش فارسی سایت گروه فرهنگی قرآنی الصف

  • متن جلسه‌هاي برگذار شده (0)
   • متن جلسه‌های سال 1389 (0)

    متن جلسات سال 1389

    • جلسه‌هاي ارديبهشت 89 (0)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در ارديبهشت ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه‌هاي خرداد 89 (0)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در خرداد ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های تیر 89 (1)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در تیر ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های مرداد 89 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در مرداد ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های شهریور 89 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در شهریور ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي مهر 89 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در مهر ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي آبان 89 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در آبان ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های آذر 89 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در آذر ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي دي 89 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در دی ماه يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي بهمن 89 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در بهمن يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي اسفند 89 (3)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در اسفند يك هزارو سي‌صد و هشتاد و نه را شاهد خواهيد بود.

   • متن جلسه‌های سال 1390 (0)
    • جلسه های فروردین 90 (3)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در فروردين يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های اردیبهشت 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در اردیبهشت يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های خرداد 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در خرداد يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های تير90 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در تير يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های مرداد 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در مرداد يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های شهريور 90 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در شهريور يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های مهر 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در مهر يك هزارو سيصد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های آبان 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در آبان يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های آذر 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در آذر يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي دي 90 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در دي ماه يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي بهمن 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در بهمن ماه يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه هاي اسفند 90 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسات برگذار شده در دي ماه يك هزارو سي‌صد و نود را شاهد خواهيد بود.

   • متن جلسه‌های سال 1391 (0)
    • جلسه های فروردین 91 (3)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسه‌های برگذار شده در فروردين يك هزارو سي‌صد و نودویک را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های اردیبهشت 91 (4)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسه‌های برگذار شده در اردیبهشت يك هزارو سي‌صد و نودویک را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه های خرداد 91 (5)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسه‌های برگذار شده در خرداد يك هزارو سي‌صد و نودویک را شاهد خواهيد بود.

    • جلسه‌های تیر 91 (1)

     در اين مجموعه متن تمامي جلسه‌های برگذار شده در تیر يك هزارو سي‌صد و نودویک را شاهد خواهيد بود.

  • درباره گروه (0)
  • مناسبت ها (0)
  • دانستنی های قرآنی (0)

   در این بخش مطالبی که از قرآن استخراج شده و یا در ارتباط با قرآن می باشد دسته بندی شده اند.

   • آیات قرآن (2)

    در این بخش در ارتباط با آیه های قرآن مطالبی درج می شود.

   • درباره قرآن (1)

    مطالبی پیرامون قرآن در این بحث دسته بندی شده.

  • آموزنده (0)

   در این بخش مطالب آموزنده با موضوعات گوناگون دسته بندی شده.

   • اخلاقی (10)

    حکمتها، داستانها و قصه های آموزنده اخلاقی در این مجموعه قرار می گیرند.

   • فرهنگی (7)

    در این مجموعه مسائل آموزنده پیرامون فرهنگ مطرح می شود.

   • روایت (5)

    در این مجموعه روایتهایی آموزنده را شاهد خواهید بود.

   • مذهبی عبادی (5)

    آموزش ها و مطالب آموزنده مذهبی عبادی در این دسته قرار میگیرند.

   • مناجات (2)

    مناجاتهای زیبا و معنوی در این مجموعه قرار خواهند گرفت. اگر مناجاتی زیبا با خدای خود دارید برای ما ارسال کنید.

  • اطلاعيه‌ها (0)

   در اين بخش شاهد اطلاعيه‌هاي منتشر شده از جانب گروه الصف مي‌باشيد.

  • پیامک (0)

   در این بخش پیامکهایی در دسته های گوناگون دسته بنده شده اند.

  • پاسخ به شبهات دینی (0)
   • پاسخ به شبهات دینی (2)

    شما ميتوانيد سوالها و شبهات خود را در خصوص مباحث مطرح شده در جلسات از طريق اين صفحه براي ما ارسال كنيد و جواب را بصورت خصوصي و يا در زيرمجموعه هاي همين بخش دريافت كنيد.

   • فريماسونري (1)

    گروهي باعنوان فريماسون، كه نشانه اونها نمادگرايي افراتي هست از گذشته هاي دور در حال مسير دهي تمام اتفاقات جهان بودن. ستاره شش پر صهيونيست از بارزترين نشانه هاي اونها، هرم و چشم بالاي آن و ستون بزرگ نماد شيطان ميباشد.

  • شعر (0)
   • پروردگار (4)

    ستايش خداوند يكتا در اشعار شاعران.

ورود