امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

جلسه های خرداد 91

در اين مجموعه متن تمامي جلسه‌های برگذار شده در خرداد يك هزارو سي‌صد و نودویک را شاهد خواهيد بود.

پرینت

شرک یا اخلاص /جلسه 31 خرداد 91

on . Posted in جلسه های خرداد 91

امتیاز کاربران

شرک ریا اخلاص

چه چیزی باعث شرک در کارها می‌شود؟

1. انجام کار خیر و عبادت برای رسیدن به سود.

2. بازگو کردن کار خیر و عبادت به نیت تحصین شدن و سرشناس شدن.


چه چیزی باعث اخلاص در کارها می‌باشد؟

1.  شناخت خدا و خواسته های خدا

2.  تفکر بر روی نیت درونی ، هنگام انجام عمل صالح

3.  خلوت کردن با خداوند

4.  روزه های مستحبی

ورود