امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

پرینت

اطاعت/ جلسه 3 خرداد 91

on . Posted in جلسه های خرداد 91

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

اطاعت از خدا و رسول و امام ها

احاديث نبوى صلى الله عليه و آله : ينابيع المودّة 3/281

روايات پيامبر صلى الله عليه و آله درباره امامان پس از حضرت بسيار است و در آنها كه برخى در كتب اهل سنّت هم آمده است، به مناقب و فضايل يكايك ايشان اشاره رفته و برخى از حالات و مشخصات آنان ياد شده است. از جمله به اين حديث توجه فرماييد: ابن عبّاس گويد: فردى يهودى به نام نعثل نزد پيامبر اكرم آمد و از آن جناب خواست كه جانشين خود را معرّفى فرمايد و چنين گفت: هر پيامبرى جانشينى داشت، رسول ما موسى بن عمران، يوشع بن نون را به جانشينى برگزيد، جانشين شما كيست؟ حضرت فرمود: جانشين من على بن ابى طالب است، سپس دو سبط من، حسن و حسين، آن گاه نه امام كه از تبار حسين هستند. نعثل از پيامبر صلى الله عليه و آله خواست كه آنان را نام ببرد. حضرت فرمود: پس از حسين فرزندش على ، پس از على فرزندش محمّد، پس از او فرزندش جعفر، سپس فرزندش موسى ، آن گاه فرزندش على ( يعنى امام رضا )، سپس فرزندش محمّد، آن گاه فرزندش على ، پس از او فرزندش حسن و در پايان فرزندش حجّت خدا، محمد مهدى ... اينها دوازه تن هستند... خوشا آنان كه اين كسان را دوست بدارند و از آنان پيروى كنند و بدا بر آنان كه بر ايشان خشم آورند و به مخالفت با آنان بپردازند... خرسند باد آن كه به هدايت ايشان چنگ زند!

 

آتش در اطاعت امام
یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بنام مامون رقی نقل کرده است که: در محضر سرور و مولایم امام صادق علیه السلام بودم، سهل بن حسن از شیعیان خراسان وارد شد و سلام کرد و نشست، عرض کرد: ای فرزند رسول خدا کرامت و بزرگی از آن شماست، شما خاندان امامت، چرا بر این حق خود سکوت کرده و قیام نمی کنید و حال آن که هزاران نفر از شیعیان شما آماده شمشیر زدن در رکاب شما هستند.
امام علیه السلام فرمود: ای خراسانی! لحظه ای درنگ کن. پس امر فرمود که تنور را روشن کنند، هنگامی که آتش شعله ور شد، به سهل فرمود: داخل تنور شو، سهل گفت: ای پسر رسول خدا مرا از این کار معاف بدار، در این هنگام هارون مکی یکی از اصحاب با وفای امام علیه السلام وارد شد در حالی که کفش های خود را در دست گرفته بود، سلام کرد و جواب شنید، امام به او فرمود: کفش های خود را بر زمین بگذار و داخل تنور شو، او بدون هیچ درنگی وارد تنور شد و در میان شعله های آتش نشست. امام صادق علیه السلام رو به خراسانی کرد و از حوادث خراسان برای او گفت، انگار امام علیه السلام در آن جا حاضر بوده است، سپس فرمود: داخل تنور را نگاه کن. مامون رقی می گوید: من هم جلو رفتم و داخل تنور را مشاهده کردم، هارون مکی در میان آتش نشسته بود و برخاست و از تنور خارج شد. امام به سهل فرمود: در خراسان چند نفر مانند او می شناسی؟ عرض کرد: به خدا قسم احدی را نمی شناسم، امام علیه السلام حرف او را تایید نمود و فرمود: در زمانی که ما حتی پنج نفر از این گونه یاران نداریم چگونه قیام کنیم؟
همان، ص 237

* پیامبر اکرم (ص): دانشگاه علوم حدیث قم
به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او، نتوان رسيد.

* امام علی (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
سزاوارترين مردم به‏رحمت خدا، فرمانبردارترين آنهاست.

* امام علی (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
بر شما باد به فرمانبردارى از كسى كه نمى‏توانيد درباره او عذر نادانى آوريد.

* امام هادی (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
هر كه آفريدگار را فرمان برَد ، از خشم و ناخشنودى مخلوق پروايى به دل راه ندهد.

* امام علی (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
هركه دلش براى خدا تواضع داشته باشد، جسمش از طاعت خدا به ستوه نمى‏‌آيد.

* جابر بن‏عبداللَّه انصارى: دانشگاه علوم حدیث قم
چون خداوند عزّ و جل آيه «خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر و اولياى امر خود نيز فرمان بريد» را بر پيامبر خود محمّد صلى الله عليه وآله نازل كرد ، عرض كردم : اى رسول خدا ، خدا و رسول او براى ما معلوم است، امّا اولياى امر كه خداوند اطاعت از آنان را به اطاعت خود وابسته نموده، چه كسانى هستند؟

* امام صادق (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
كسى كه ما را نشناسد و منكر ما هم نباشد گمراه است تا آن كه به سوى‏هدايتى كه خدا بر او واجب كرده ، يعنى لزوم اطاعت از ما ، برگردد . و چنانچه در حال گمراهيش بميرد خدا با او آن كند كه خواهد.

* حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله):
من در ميان شما دو شيئ گرانبها گذاشته‏ام كه تا وقتى به آنها چنگ زنيد هرگز پس از من گمراه نشويد . يكى از آن دو بزرگتر و والاتر از ديگرى است. (يكى)كتاب خداكه ريسمانى‏است‏از آسمان به زمين كشيده و متصل و(دومى) عترت و خاندان من. بدانيد كه اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا بر لب حوض نزد من آيند.

*   حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله):
همانا مثل خاندان من در ميان شما به كشتى نوح ماند كه هر كه بر آن سوار شد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد* ابوحمزه: منتخب ميزان الحكمة
خداوند به داود عليه‏السلام وحى فرمود كه: اى داود ! هيچ بنده‏اى نيست كه فرمان مرا اطاعت كند، مگر آن كه خواسته او را پيش از آن كه بگويد برآورم و پيش از آن كه مرا بخواند پاسخش گويم.

* إرشاد القلوب: إرشاد القلوب: ص 53
لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! اگر تو بهشت را دوست مى‏دارى، پروردگارت نيز طاعت و فرمانبرى را دوست مى‏دارد. پس دوست بدار آنچه را كه خدا دوست مى‏دارد. و اگر تو از جهنّم بدت مى‏آيد، پروردگارت نيز از گناه بدش مى‏آيد. پس آنچه را كه خدا بد مى‏داند ، بد بدان تا تو را از آنچه بدت مى‏آيد ، نجات دهد.

* أعلام الدين: أعلام الدين : ص 93
:لقمان به پسرش سفارش كرد و گفت: « . . . به اندازه نيازت به خدا ، از او اطاعت كن و به اندازه شكيبايى‏ات بر عذابش، او را نافرمانى كن.

* الاختصاص: بحار الأنوارج 13
ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت: اى پسرم! كيست كه خدا را پرستيد و خدا او را خوار ساخت؟! و كيست كه خدا را جُست ، ولى او را نيافت؟ پس«كسى را كه از خدا اطاعت مى‏كند، خوار نكن، و كسى را كه از خدا نافرمانى مى‏‌كند، احترام نكن »

* الاختصاص: بحار الأنوار : ج 13
ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت: اى پسرم! چگونه ساكن خانه كسى مى‏شوى كه او را به خشم آورده‏اى؟! يا چگونه با كسى همسايگى مى‏كنى كه نافرمانى‏اش كرده‏اى ؟!

* امام علی (ع) : دانشگاه علوم حدیث قم
به طاعت خداى سبحان دست نيابد مگر كسى كه تلاش كند و نهايت كوشش خود را به كار گيرد.

مسكّن الفؤاد در اخبار داوود عليه‏السلام آمده :اى داوود ! به اهل زمينِ من خبر ده كه من ، دوستدار كسى هستم كه دوستم بدارد ، و همنشينِ كسى هستم كه با من، همنشينى كند، و مونس كسى هستم كه با ياد من، انس گيرد، و همراه كسى هستم كه با من، همراهى كند. برگزيننده كسى‏هستم كه مرا برگزيند، و مطيع كسى هستم كه از من، اطاعت كند. هر كه به يقين بدانم كه دوستم مى‏دارد ، او را مى‏پذيرم‏و چنان دوستش خواهم داشت كه هيچ يك از خلقم بر او پيشى نخواهند گرفت. هر كه مرا به حق بجويد، مرا خواهد يافت و هر كه جز مرا بجويد ، مرا نخواهد يافت. اى زمينيان! اين غرورى را كه برآنيد ترك كنيد و به سوى كرامت، مصاحبت، همنشينى و همدمى من بشتابيد و با من انس گيريد ، تا با شما انس گيرم و به دوستى شما بشتابم. بحار الأنوار

پـیـامـبـر اکـرم  (ص) : ( دانشگاه علوم حدیث قم

به آنچه نزد خداست ، جز با  طاعت از او ، نتوان رسید.

 

مـوضـوع هـفـتـه : « اطاعت از خداوند  »  تـلاوت نـور ( قـرائت آیـات قـرآن در این هفته ) ثواب قرائت هدیه به روح مطهر امام علی النقی (ع)

1 : سـوره آل عمران آیـات  30 تا 37 ( صفحه 74 )
2 : سـوره النساء آیـات  56 تا  59( صفحه 120 )
3 : سـوره مائده آیـات  90  تا 96( صفحه  170 )
4 : سـوره محمد آیـات  25 تا 33  ( صفحه 728)
5 :  سـوره تغابن آیـات  1 تا 9 ( صفحه  801 )
6 : سـوره شوری آیـات 22 تا 26  (صفحه 639 )
7 : سـوره آل عمران آیـات 128 تا 136 ( صفحه 92 )


* امام هادی  ( علیه السلام ) : دانشگاه علوم حدیث قم
هر که آفریدگار را فرمان بَرد ، از خشم و ناخشنودی مخلوق پروایی به دل راه ندهد.
              

مطالب مرتبط

این مطلب را در شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید

نظرات   

 
0 # علي شعربافي 1391-06-02 10:26
سلام. بنده از مطالب و صوتي ها خيلي استفاده كردم خدا خودش قبول كند.
اگر شد اسم استاد را بفرماييد
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

لطفا نظرات خود را براساس رعایت احترام منتشر نمایید.


کد امنیتی
تازه سازی

ورود