امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

ایام خاص

در این مجموعه مطالبی در ارتباط با ایام خاص درج می شود.

پرینت

محرم رسيد؟ وقتش نرسيده كه بهتر بشناسيمش؟

on . Posted in ایام خاص

امتیاز کاربران

كربلا

واقعه ي كربلا را فراتر از يك نقطه ي تلخ تاريخ ببينيم. قيام امام حسين را بشناسيم تا به مفهوم واقعي آن بيشتر پي ببريم...

در نامه نوشتند که از یک مشتند
گفتند که هم بیعت او هم پشتند
ای منتظران! حسین را روز دهم
!جمعیتی از منتظرانش کشتند

 

ورود