امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

فرهنگی

در این مجموعه مسائل آموزنده پیرامون فرهنگ مطرح می شود.

پرینت

شعر زیبای تو مرا دعوت کن

on . Posted in فرهنگی

امتیاز کاربران

تو مرا دعوت کن // بخودت عزت کن
آسمانی که چراغش همه شب می سوزد // چشم هر رهگذری را به خودش می دوزد
همه شب می گوید:
که بخوانید خدواند مرا // بسرایید توانمند مرا
بربایید شما پند مرا

ورود