امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

Posts Tagged ‘امر به معروف و نهی از منکر’

امر به معروف و نهی از منکر

وَمَن اَحسَنُ قَولاً مِمَّن دَعا اِلَی اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَقالَ اِنَّنی مِنَ المُسلِمین

درجهان از آنکس که خلق را بسوی خدا خواند و نیکوکار گردید و همی به عجز و لابه گفت که من تسلیم خدایم کدام کس بهتر و نیکو گفتارتر است. (آیه 33 سوره فصّلت)

نـکـتـه هـای بـحـث امر به معروف و نهی از

امر به معروف و نهی از منکر و دعوت مردم به سوی اجابت از دستورات خداوند به قدری نزد خداوند عملی پسندیده و نیکوست که خداوند در سوره آل عمران آیه 110 این کار را معیار امتیازدهی بندگان نزد خودش معرفی می کند و می فرماید: شما بهترین امّت هستید، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید.
اگر کسی را به سمت خداوند و اجابت از دستوراتش دعوت کردید در پاداش کارهای خوب او شریک هستید، امّا اگر در برابر فساد و انحراف و بی دینی افراد جامعه با تَوّهُماتی از قبیل گناه دیگران به ما ربطی ندارد، آزادی مردم را سَلب نکنیم و با یک گل بهار نمی شود، موسی به دین خود عیسی به دین خود، ساکت نشستیم  و به تدریج فساد در جامعه رشد می کند و گناه و بی دینی عادی می شود و خداوند در آن جامعه به عظمت و بزرگی یاد نمی شود، که این عمل سبب قهر خداوند نسبت به ما و رضایت شیطان می شود.

اما رشد دین در جامعه توسط مؤمنان مانع بروز بسیاری از گناهان و فساد ها می شود.

مـهـارتـهـا و تـکـنـیـکهـا امربه معروف و نهی از منکر:

  اما دعوت مردم به سمت خدا ( امر به معروف و نهی از منکر ) شرایط و مراحلی دارد که باهم مرور می کنیم:

Read more...

ورود