امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

Posts Tagged ‘خداوند’

دجال

Freemasonry، بناهايي براي نظم جديد جهان

21 دسامبر 2012 ساعت 11/11 (يازده از اعداد مقدس فراماسونهاست) سايه چشم شيطان بر خانه خداست (اعلام نظم جديد جهاني!)
گروهي باعنوان فريماسون، كه نشانه اونها نمادگرايي افراطي هست از گذشته هاي دور در حال مسير دهي تمام اتفاقات جهان بودن. ستاره شش پر صهيونيست از بارزترين نشانه هاي اونها، هرم و چشم بالاي آن و ستون بزرگ نماد شيطان ميباشد...

Read more...

نيايش

نیایش

به نام خداوند رحمن ، خدای رحیم                         خداوند سبحان ، خدای حکیم

به نام خداوند مینو سرشت                                  خداوند باران ، خداوند کشت

خداوند خورشید ، خداوند ماه                               خداوند عزت ، خداوند جاه

خداوند راهی که راستی در اوست                        توانا و دانا که هستی در اوست

خدای بلند اختر آسمان                                       خداوند انسان ، خدای جهان

Read more...

خدا نه در زمين نه آسمان است

خداوند

پيش از اينها فكر مي كردم خدا       خانه اي دارد در عمق سَما

مثل قصر پادشاه قِصه ها             خشتي از الماس و خشتي از طلا

پايه هاي برج او عاج بلور            بر سر تختي نشسته با غرور

ماه و خورشيد گوشه ايي از تاج او             هر ستاره پولك و معراج او

اطلس پيراهن او آسمان             نقشِ روي دامن او كهكشان


Read more...

ورود