امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

Posts Tagged ‘خدا’

مناجات

گفتم: خسته‌ام
گفتي: لاتقنطوا من رحمه الله (زمر/53)
«از رحمت خدا نااميد نشيد»

گفتم: هيشكي نمي‌دونه تو دلم چي مي‌گذرده
گفتي: ان الله يحول بين المرء و قلبه (انفال/24)
«خدا حائل هست بين انسان و قلبش!»

گفتم: غير از تو كسي رو ندارم
گفتي: نحن اقرب اليه من حبل الوريد (ق/16)
«ما از رگ گردن به انسان نزديك‌تريم»

گفتم: ولي انگار اصلاً منو فراموش كردي!
گفتي: فاذكروني اذكركم (بقره/152)
«منو ياد كنيد تا ياد شما باشم»

Read more...

شعر زيباي ناگهان ديدم گلستان شد كوير

آمدم ناگه شبی از پیش خواب
خسته وافسرده با چشمی پرآب
دیدیم آنشب رفته ام در دشت دور
رفته ام دریک کویر بی عبور
لحظه ای آرام گرفتم در کویر
خود ندانستم چه دیدم در کویر
هرچه گشتم ندیدم یک سحاب
آسمان آبی تر از آهنگ خواب
ناگهان آمد سراغم خستگی
برلبان تازه ام پژمردگی
بیدرنگ افتاد رهم برجوی آب
جوی آب آنجا توگویی یک سراب
رفتم آنجا تا بیابم یک کسی
تابگویم چیست مرا در بی کسی
ناگهان آمد صدایی آشنا
باکه بودی خاکی پرادعا؟

Read more...

اطاعت از خدا و رسول و امام ها

احاديث نبوى صلى الله عليه و آله : ينابيع المودّة 3/281

روايات پيامبر صلى الله عليه و آله درباره امامان پس از حضرت بسيار است و در آنها كه برخى در كتب اهل سنّت هم آمده است، به مناقب و فضايل يكايك ايشان اشاره رفته و برخى از حالات و مشخصات آنان ياد شده است. از جمله به اين حديث توجه فرماييد: ابن عبّاس گويد: فردى يهودى به نام نعثل نزد پيامبر اكرم آمد و از آن جناب خواست كه جانشين خود را معرّفى فرمايد و چنين گفت: هر پيامبرى جانشينى داشت، رسول ما موسى بن عمران، يوشع بن نون را به جانشينى برگزيد، جانشين شما كيست؟ حضرت فرمود: جانشين من على بن ابى طالب است، سپس دو سبط من، حسن و حسين، آن گاه نه امام كه از تبار حسين هستند. نعثل از پيامبر صلى الله عليه و آله خواست كه آنان را نام ببرد. حضرت فرمود: پس از حسين فرزندش على ، پس از على فرزندش محمّد، پس از او فرزندش جعفر، سپس فرزندش موسى ، آن گاه فرزندش على ( يعنى امام رضا )، سپس فرزندش محمّد، آن گاه فرزندش على ، پس از او فرزندش حسن و در پايان فرزندش حجّت خدا، محمد مهدى ... اينها دوازه تن هستند... خوشا آنان كه اين كسان را دوست بدارند و از آنان پيروى كنند و بدا بر آنان كه بر ايشان خشم آورند و به مخالفت با آنان بپردازند... خرسند باد آن كه به هدايت ايشان چنگ زند!

Read more...

چي مي شد ... ؟

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده؟!!
چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم.


چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد؟!!
چونامروز
اطاعتش نكرديم .


چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود؟!!
چرا كه
ديروز قادر به دركش نبوديم.


Read more...

ورود