امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

Posts Tagged ‘صراط مستقیم چیست’

صراط مستقیم

راه حق یکی است و راههای باطل متعدد...! راه خواسته ها و توقعات نفس اماره، راه انتظارات و توقعات مردم ، راه خواسته‌ها و وسوسه‌های شیطان و ...!
و انسان که دارای عقل و اراده است باید راه خود را خود انتخاب کند و در میان راه‌ها فقط یک راه به رضایت خداوند و بهشت ختم می‌شود یعنی  صراط مستقیم ...
صراط مستقیم داروی شفابخش همه ظلمت هاست، نعمتی که انسان را از تاریکی‌های جهل و شرک و شهوت و سوء عاقبت نجات می‌دهد و به نور علم و توحید و خداشناسی و حسن عاقبت می رساند.

و طی کردن این صراط به حدی مهم است که خداوند در سوره حمد آن را مهمترین خواسته یکتاپرستان معرفی کرده و آن را در نمازمان قرار داده تا متذکر اهمیت آن شویم و به آن بیندیشیم و هر روز در هر وعده از نماز آن را با جدیت تمام از خداوند درخواست کنیم ...!

رسول خدا (ص) می فرمایند: تکیه به راه مستقیم راه نجات از وسوسه ها و دام های شیطان است و دور شدن از صراط مستقیم موجب همنشینی با شیطان در جهنم است.(دانشگاه علوم حدیث قم )

Read more...

ورود