امام على عليه‌‏السلام: تو را سفارش می‌كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است:

«گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دريغ نموده است». اعلام الدين، ص 96

Posts Tagged ‘نمادگرايي’

دجال

Freemasonry، بناهايي براي نظم جديد جهان

21 دسامبر 2012 ساعت 11/11 (يازده از اعداد مقدس فراماسونهاست) سايه چشم شيطان بر خانه خداست (اعلام نظم جديد جهاني!)
گروهي باعنوان فريماسون، كه نشانه اونها نمادگرايي افراطي هست از گذشته هاي دور در حال مسير دهي تمام اتفاقات جهان بودن. ستاره شش پر صهيونيست از بارزترين نشانه هاي اونها، هرم و چشم بالاي آن و ستون بزرگ نماد شيطان ميباشد...

Read more...

ورود